Tekster og effektiv PR – virksomheder

7. nov. 2018: Omsætning gennem effektiv PR-strategi. 

Konsulenttjenester, der hjælper virksomhedsledere med at skabe positiv og autentisk omtale både blandt medarbejdere og i medierne. Virksomheden eller lederen får en effektiv PR, omsætning skabes via nyheder med betydning og empati.

Typisk tænker man, at omsætning er det samlede beløb, som der er solgt for i en virksomhed. Eller at varer eller værdipapirer kommer på nye hænder.

I konsulenttjenesten omdanner vi lederes sproglige og fortællemæssige ressourcer til ny viden, som medarbejdere, presse, medier og interessenter interesserer sig for og har tillid til.

Vi vil kunne ændre lederens ressourcer til en anden fremtrædelses-  eller udtryksform, der er i balance med mediernes organiske kredsløb og timing.

Tekster der skaber tillid mellem mennesker.

Inden for Public relations måler man værdi i form af medieomtale, synlighed, statistik mv. Resultatet læses altså ikke direkte på bundlinjen, men fordyrende mellemled uden relevans ophører med en PR-strategi, der derimod skaber mere tillid og troværdighed mellem fx medier og virksomheder.

Mette har i årevis omsat tekster og relationer til viden og synlighed i medier.

Kontakt Mette Hafstrøm for at få mere at vide om et samarbejde med Omsætning, mb. 61701864

Foto:IMG_9296

  • I Omsætning ser vi kundernes ressourcer som en mængde viden, der kan omskabes og nå ud til medierne i den rette udtryksform.

Konsulentydelser for PR og retorik – priser

• Afhængig af opgavens art, vi aftaler fra starten.

Kom i gang med det samme
Kontakt Mette Hafstrøm Kirkegaard

Mail mettehafstrom@gmail.com
eller ring på
61701864 til
Mette Hafstrøm Kirkegaard
Fiolstræde 28, 2mf
1171 Kbh K